Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Zamestnanci a partneri

najväčší majetok a aktíva spoločnostiV súčasnosti SOMAT Group a.s. disponuje viac ako osemdesiatkou pracovníkov z oblasti manažmentu a rôznych technických odborností. Všetky služby vykonávame len pracovníkmi s potrebnou odbornou spôsobilosťou, osvedčeniami a certifikátmi.

K spokojnosti našich zákazníkov prispieva aj široké portfólio starostlivo vybraných, overených a zmluvne viazaných obchodných partnerov. S ich prispením dokážeme vyriešiť každý problém a požiadavku zákazníka vo vysokom štandarde kvality aj pri skrátených termínoch.

Spolupráca našej spoločnosti so zahraničnými lídrami v oblasti facility manažmentu prináša ďalšie možnosti zdokonaľovania, čerpania know-how a znalostí ktoré prispievajú k zdokonaleniu manažmentu nehnuteľností, zlepšujú efektivitu ich prevádzky a znižujú klientom prevádzkové náklady pri stále vyššej kvalite poskytovaných služieb.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra