Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Partneri

... keď platí rovnica:   1 + 1 = 3  a viac


Budovanie partnerstva vo všetkých smeroch obchodných vzťahov patrí k základom filozofie a hodnôt našej spoločnosti.
Synergia partnerských vzťahov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality, odbornosti a profesionality. Posilnenie vzájomnej dôvery umožňuje trvalý vývoj, rozširovanie a zlepšovanie poskytovaných služieb.


Libellius je konzultačná spoločnosť, ktorej poslaním je poskytovať klientom profesionálnu podporu pri dosahovaní obchodných cieľov. Firemná filozofia je založená na prístupe rodinného lekára, ktorému záleží na zdraví svojich klientov.
Služby sú zamerané na zvyšovanie výkonnosti manažérskych a obchodných tímov. Skúsení konzultanti spolupracujú s klientmi na projektoch, ktoré vytvárajú predpoklady pre dosahovanie výsledkov v krátkodobom ako aj dlhodobom horizonte.


Slovenská asociácia facility managementu. Asociácia je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce a výmenu informácií a skúseností medzi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti facility managementu.
V spolupráci s partnerskými pobočkami v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru zabezpečuje výmenu know-how a skúseností v oblasti facility managementu aj na medzinárodnej úrovni.


Prvá Energetická s.r.o.
Prvá Energetická je poradenská spoločnosť, ktorá je našim partnerom pre optimalizáciu nákladov a výber dodávateľov v oblasti energetiky.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra