Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


SOMAT Group a.s.

od stavebných činností, cez manažment a financovanie stavieb k poskytovaniu komplexných služieb v oblasti facility managementuZačiatkom roku 2009 spoločnosť úspešne ukončila proces transformácie v ktorom sa zlúčili tri samostatné spoločnosti skupiny SOMAT do jednej akciovej spoločnosti SOMAT Group a.s.

Cieľom tejto transformácie bolo poskytovať našim klientom komplexné služby od výstavby až po správu nehnuteľností a široké portfólio služieb facility managementu jednou silnou spoločnosťou.
Svoje pôsobenie rozširuje navyše SOMAT Group a.s. o ďalšie činnosti z oblastí projektového managementu, výkonu stavebných prác a servisných činností so špecializáciou na technické zariadenia budov, manažérske a poradenské pôsobenie v stavebníctve a správe.

V súčasnosti naši odborníci z oblasti facility managementu dokážu klientom pomôcť a prevziať na seba väčšinu ich problémov a starostí s podpornými procesmi. Od dizajnu, vybudovanie a vybavenie priestorov, cez komplexnú technologickú správu vrátane činností vyplývajúcich z právnych noriem a predpisov, servisnú činnosť, opravy a údržbu, ochranu objektu, personalistiku, upratovanie, zásobovanie spotrebným materiálom a kancelárskymi potrebami, prenájom rôznej techniky, až po cateringové služby, BOZP, PO a mnoho ďalších činností a služieb podľa požiadaviek našich klientov.

Transformácia spoločnosti je zmena, ktorou pokračujeme v nasadenom trende, starať sa o našich zákazníkov čo najlepšie.
 
We take care je skutočnosť premietnutá do nášho každodenného života, pôsobenia a práce pre našich klientov.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra