Naša spoločnosť
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Kto sme

SOMAT Group a.s. pôsobí v širokej oblasti činností od developovania, projektovej prípravy a výstavby nehnuteľností, až po ich komplexnú správu a poskytovanie služieb property a facility managementu.Komplexnosťou nami poskytovaných služieb pomáhame našim klientom nerušene sa venovať ich hlavnému predmetu podnikania. Preberáme na seba zodpovednosť a profesionálne riešime väčšinu ich podporných procesov, ktoré súvisia s ich nehnuteľnosťami, pracovnými priestormi a starostlivosťou o zamestnancov.

Prevzatím a sústredením sa na procesy a servisné činnosti, ktoré slúžia na podporu hlavného biznisu našich klientov, odhaľujeme ich rezervy, optimalizujeme využitie ich zdrojov a znižujeme ich prevádzkové náklady.

Okrem optimalizácie a zníženia prevádzkových nákladov získajú naši klienti kvalitnejšie prostredie, predĺžia životnosť svojich objektov a technológií, znížia počet svojich zamestnancov a hlavne získajú čas a priestor pre svoje vlastné podnikanie.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra