Kontakt
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Kontakt
SOMAT Group a.s.
Sídlo: Mierová 127, 821 05 Bratislava

IČO: 35 828 684
DIČ: SK2020247504
Registrácia: OR Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4689/B

Telefón recepcia spoločnosti : +421 2 4342 8989, +421 2 4342 8994
E-mail: somat@somatgroup.sk
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra