Služby
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Technologická správa budov
Údržba a správa technológií budov - neoddeliteľná súčasť facility manažmentu

kompenzácia zmeny funkčného štandardu a opotrebenia technológií a stavebných konštrukcií objektov


Údržba v rámci facility manažmentu musí mať charakter permanentných činností s prelínaním stavebných, čistiacich a upratovacích prác s výkonom preventívnych prehliadok a servisných činností.Hlavné ciele v oblasti výkonu údržby

  1. zabrániť znehodnoteniu a neprimeranému opotrebovaniu objektov a ich technológií
  2. eliminovať riziká pre vlastníka objektu (zákonom stanovené revízie a úradné skúšky)
  3. optimalizovať náklady pri udržaní objektu v dobrej „kondícii“
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra